Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Прочети повече

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха ни екипът, програмата, амбициите на всички, въвлечени за промяна на системата; възможността да дадем нещо повече на нашите деца. Не на последно място, възможността да участваме в създаването му на 
Прочети повече

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.
Прочети повече

Привлече ни системата, в чийто център е детето. Също така въвеждането на IB, който е международно признат. За нас е много важно активните занимания да присъстват в ежедневния график, както и всестранното развитие на възможностите на дъщеря ни.
Прочети повече

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате въпреки всичко и всички, които се опитват и ще се опитват да ви пречат. Много харесах всички учители и ми направи впечатление, че всички говорят за любовта на първо място.
Прочети повече

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да се научат да мислят и създават. По-скоро принадлежност и семейство, отколкото стандартно българско училище. Една общност, в която хората се интересуват от развитието и бъдещето на децата. Чисто практично, ефективността 
Прочети повече

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика съвпада с нашите виждания. Впечатлихме се от IB системата и Jump Math. Допадна ни екипът, който сте успели да привлечете за каузата. Харесва ни прозрачността и идеята за общност около 
Прочети повече

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с теория; екип на НПУ
Прочети повече

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО зная заради интереса си към Jump Math. Така научих за училището и концепцията. Срещата с ръководителите на проекта беше незабравима – принципите, които изповядвам, чух от тях. Пожелавам успех на 
Прочети повече

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на финансиране/ценообразуване Хората, които ще провеждат обучението Фигурите на мениджмънта Визията за обучение/образование Селекцията на хора (родителите) с подобни на нашите виждания
Прочети повече