Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2022/23 учебна година (в евро):

ОПУ4
с. Храбрино, Пловдив
Такса обучение 1 000
Извънкласни дейности
(препоръчително)
1 250
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително) 250
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)
1 600
Общо за 10 месеца
(препоръчително)
4 100
410/ месец
Храна (приблизително) предстои
Зелени училища (приблизително) 2 х 250
Материали 100
Транспорт предстои
Административна такса за приемна процедура* 50

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Пишете на school4@transform.bg за повече информация.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Извънкласните дейности се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират два/три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно три месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до април. При предварително плащане за учебната година (на една или две вноски) има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.