Свободни места и прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва четири училища в София, Варна и Пловдив благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

С няколко прекрасни новини обявяваме началото на приема за учебната 2023/24 година:

  • имаме си собствена училищна сграда
  • имаме стартирана процедура по лицензиране към МОН
  • екипът ни расте

Ако искате да сте част от нашата общност и обучението да следва естественото развитие на детето ви и да запазва неговата уникалност, то заповядайте да се запознаем!

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2023/24

Предучилищен клас (6г.) 

Приемаме деца, които навършват 6г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6г. през 2023г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).

Първи клас (7г.) 

Приемаме деца, които навършват 7г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7г. през 2023г.

Свободни места

 

Училище ПК 1.клас 2.клас 3.клас
Основно прогресивно училище 4  – с. Храбрино, Пловдив 12 12 2 2

Стъпки на приемната процедура

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.

3. стъпка: Подаване на заявление за прием.

Свалете и попълнете заявление за приемЗаявленията се подават и обработват на двуседмична база. В края на всеки двуседмичен период семействата, подали заявления през него, получават покана за среща. Своевременно се заплаща и административната такса за участие в процедурата по прием.

4. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи с приемната комисия.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

5. стъпка: Среща с приемната комисия

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

6. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват на следващия работен ден след срещата индивидуално на всяко семейство.

7. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

8. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school4@transform.bg

Етапи на приемната процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 07.-
28.02.23
01.-31.03.23 01.-29.04.23 01.-29.05.23
Изпращане на покани до родителите за среща 02.03.23 01.04.23 03.05.23 01.06.23
Опознавателна среща 11.03.23 15.04.23 13.05.23 10.06.23
Обратна връзка и вземане на решение за записване.

Подаване на заявление и допълнителни срещи и консултации.

14.-18.03.23 15.-21.04.23 16.-20.05.23 13.-17.06.23
Сключване на договор за обучение 21.-31.03.23 25.-29.04.23 16.-27.05.23 20.-30.06.23

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формата по-долу.

Уважаеми родители,

ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали заявка чрез контактната форма, моля пишете на admissions.school4@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 876 658 667